2015-09-08
Sällskapet har bytt ut alla "gamla" skyltarna och utöka antalet från 15 till 20 markerade inspelningsplatser samt tagit fram en ny folder/karta som man även kan skriva ut.

broschromslag2015a

pdfLadda hem turistguiden här >>

 

2013-07-24
Sällskapet invigde Lars Molin Sällskapet ytterligare en Molinsk inspelningsplats.
Det blev den 15:de och skylten finns nu på fd. Nils Landbergs Järn & färghandel i Norrskedika. Den gamla järnhandeln har dock bytt skepnad och är idag Gamla Järnhandelns Hotell & Café. Hotellet ligger vid väg 76 som går genom Norrskedika, som ligger mellan Östhammar och Öregrund.
Sällskapet visade TV:s Minnesprogram om Lars Molin och besökarna berättade minnen från inspelningen av Midvinterduell, även kallad ”Mjölkpallen”.
Det var nämligen till Nils Landbergs Järn & färghandel filmens Egon åkte för att köpa cement till mjölpallen som resulterade i att snöplogen som skulle meja ner Egons mjölkpall havererade och hamnade i diket.

Sten-Andersson

MjölkpallenSällskapets ordförande Iréne Holmgren överlämnar en Molin-box samt hedersmedlemskap i Lars Molin Sällskapet till Sten Andersson, Ånö Bygg som tack för att han byggde och skänkte mjölkpallen.

Läs artikeln från UNT här >>

Artikel i UNT >>

Länk till TV Dags >>

Turistbroschyr

Här kan du se den "gamla turistbroschyren/skyltarna" och läsa om bakgrunden till projektet

Turistbroschyren – Molinska inspelningsplatser i Östhammars kommun

Redan hösten 2009 ansökte vi hos Arbetsförmedlingen i Uppsala om att få en praktikplatsanställd men det var först i februari 2010 vi fick det godkänt.
I ansökan hade vi beskrivit vår situation som ideellt Sällskap, att vi saknade en person som på heltid kunde leda det ideella arbetet. Att vi inte heller hade ekonomisk möjlighet att anställa någon.

Att ta tag i den målsättning Lars Molin Sällskapet hade beslutat om på årsmötet 2009 krävde en person som kunde leda projektet på ett metodiskt, målinriktat och inspirerande sätt. Med den entusiasm medlemmarna visat trodde vi att om vi fick tillgång till en projektledare på heltid kunde vi redan under våren 2010 ha en hemsida samt påbörja projektet – Molinska inspelningsplatser i Östhammars kommun.
Vi ville med turistbroschyren nå ut till turister som både kände och inte känner till Lars Molins filmproduktion samt de platser/miljöer han använde sig av i Östhammars kommmun. För att kunna producera broschyren ansökte vi och fick ekonomiskt stöd inom ramen för microstöd med bidrag från Leader Uross (utveckla roslagen och stockholms skärgård)
Projektet med turistbroschyren avlöpte enligt planerna och den 20/11 2010 och på vår Filmfestival, kunde vi stolta presentera resultatet - en 16-sidig turistbroschyr.

Lars Molin Sällskapet vill rikta ett stort och varmt tack till privata markägare och Östhammars kommun, Leader Uross och familjen Molin som bidrog till att vi kunde förverkliga vår turistbroschyr.

Sveriges första iBeaken Tour invigdes på Lars Molin Sällskapets Filmfestival i Östhammar den 20 november 2010

ibeaken
Foto: Rickard Molin

14 stycken iBeakens som handlar om författaren och regissören Lars Molin. Invigningen skedde i samband med Lars Molin Sällskapets filmfestival
Det är tack vare ett samarbete mellan Östhammars kommun och Lars Molin Sällskapet och Lars Molins son Rickard Molin som detta blivit möjligt. 14 skyltar har satt upp i Östhammar, Öregrund och Harg.

Med hjälp av koder på skyltarna, som man knappar in på sin Smartphone, kan man nu ta del av unika historier om respektive inspelningsplats.
Våra förhoppningar är att Molinska inspelningsplatser i Östhammars kommun skall följas av ytterligare skyltar om Lars Molins filmer och liv. Visst vore det kul med en Tre Kärlekar tur, med platser från hela Sverige.
Du som vill ladda ner "den gamla" turistbroschyren – Molinska inspelningsplatser i Östhammars kommun - Här ligger den första turistbroschyren, klicka på länken. Turistbroschyr-Lars-Molin.pdf

Upp igen!