2018-10-25 - Lars Molin Sällskapets årsmöte
En avsevärd minskad styrelse tog beslutet att "lägga ner" Lars Molin Sällskapet fr.o.m. 31/12 2018 - 
eftersom det inte finns möjlighet att fortsätta arbetet då ingen är intresserad av att arbeta i styrelsen trots upprepade försök från vår sida att värva personer till det fortsatta arbetet.

Hemsidan kommer att finnas kvar och tas om hand av Lars Molins familj.

 

MEDLEMSKAP
Medlemsavgiften är BARA 100 kronor per år.
I medlemskapet ingår Medlemsbladet med 4 nr/år och turistbroschyren Molinska inspelningsplatser i Östhammars kommun samt gratis/rabatterande aktiviteter som Lars Molin Sällskapet anordnar.

Avgiften betalas genom insättning på Bankgiro 413-6479 Lars Molin Sällskapet

VIKTIGT! att Du anger ditt namn och adress samt e-post i meddelandefältet vid inbetalningen så vi kan sända dej välkomstbrev, medlemsbladet och annan information.

Har du inte e-post sänder vi medlemskort och information till din adress. Men det är med tanke de stora portokostnaderna som vi sänder/kommunicerar via Internet om detta är möjligt.

GÅVOR
Gåvor till förverkligandet av Lars Molin Sällskapets syfte och målsättningar emottages tacksamt, då vi arbetar ideellt i styrelsen och endast har medlemsavgifterna som inkomstkälla. Då använder du samma bankgirokonto men skriver gåva på talongen.

 

 

 

 

 

Upp igen!